Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ

Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ

Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ

Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ

Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ
Chính sách Quyền riêng tưBiển Tuệ

Chính sách Quyền riêng tư

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của trang web https://bientue.vn/. Trang này được điều hành và duy trì bởi các đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Biển Tuệ là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

 

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể về Công ty TNHH MTV Biển Tuệ. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Người dùng Trang web nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 20/06/2020.

 

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng khi nào?

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng để xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua Trang web này.

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ lại cho bạn , tư vấn bạn về sản phẩm mà bạn cần.

 

Mục đích này yêu cầu những gì?

Khi bạn lựa chọn đăng ký với chúng tôi, bạn cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu. Những dữ liệu cá nhân này cho phép chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và duy trì an ninh của việc mua hàng. Chúng tôi cũng xử lý các dữ liệu như tên hiển thị, vai trò

 

 

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn?

Chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn một cách thận trọng và bảo mật cũng như không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba nào khác ngoài các bên được nêu rõ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Vui lòng đọc chính sách bảo mật của các mạng xã hội này để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân, quyền lợi mà bạn có và cách bạn có thể có các thiết đặt thỏa đáng về quyền riêng tư.

 

Người dưới 16 tuổi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân không?

Người dưới 16 tuổi chỉ có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. nếu họ có sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đã đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

 

Cách thức bảo mật dữ liệu của chúng tôi?

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bảo mật một cách nghiêm ngặt và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để chống mất mát hoặc xử lý trái phép các dữ liệu này. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm các máy chủ an ninh, tường lửa và mã hóa, cũng như các biện pháp bảo vệ vật lý tại nơi lưu trữ dữ liệu.

 

Duy trì dữ liệu

Chúng tôi sẽ không duy trì dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian dài hơn cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập dữ liệu, hoặc khoảng thời gian pháp luật quy định.

 

Tôi có thể gửi các câu hỏi và yêu cầu truy cập, loại bỏ, v.v. đến ai

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập đến các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý bất kỳ lúc nào, và thực hiện các điều chỉnh hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân này bằng cách gửi yêu cầu đến:

 

CÔNG TY TNHH MTV Biển Tuệ Địa chỉ E13/10 Phạm Văn Sáng, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM


Thông tin khác

Zalo
Hotline: 0906 772 589